Echtscheidingsrecht in Belgie

De echtscheiding door onderlinge toestemming

 

By 2747.com / law / Belgie

 goede raad

Recht in Belgie Echtscheiding

TREFWOORDEN ECHTSCHEIDING

Feitelijke scheiding

Geweld

Gezinswoning

Hoger beroep

Huur

Inboedel

Kind

Kleding

Kostprijs

Nationaliteit

Notaris

Onderhoud

Onderhoudsgeld

Overeenkomst

Overeenstemming

Overspel

Proeftijd

Rechtbank

Rechter

Volmacht

Wetgeving

Andere gebieden van het recht: notarieel recht, erfrecht, familierecht, vennootschappenrecht, huurrecht,

 

In 2005 is de eenvoudigste weg om te uit de echt te scheiden in Belgie een Echtscheiding bij Onderlinge Toestemming (EOT).

Daarbij moet een overeenkomst worden opgemaakt door een notaris of een advocaat.

Die wordt samen met het dossier ingediend op de rechtbank. Daar moet men dan 2 keer verschijnen (met een tussenperiode van 3 maanden).

Vervolgens wordt de echtscheiding automatisch overgeschreven in de registers van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

ANDERE ONDEWERPEN

ADOPTIE

HUWELIJK

NOTARIS

(VER)KOOP

HUUR

Law in Belgium Divorce

by www.2747.com