Uittreksel uit de geboorteakte

Bij het verzoekschrift tot EOT worden volgende documenten gevoegd:

een uittreksel uit de geboorteakte van beide echtgenoten. Indien dit een buitelandse akte is, zal het uittrksel voorzien worden van een apostille of als dat niet mogelijk is, zal het uittreksel moeten worden gelegaliseerd. Bovendien moeten de buitenlandse documenten indien zijn niet in de taal van de gerechtelijke procedure zijn opgesteld, beedigd vertaald worden door een door de rechtbank beedigde vertaler.

 

 

2747.com / law /divorce / birth certificate

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht