Echtscheiding door onderlinge toestemming in 2006

Voorwaarden

Overeenkomsten
Vermogensrechtelijk - Familiale - inzake alimentatieverstrekking

Gevolgen

Procedure


Internationaal
Echtscheiding: bevoegdheid - toepasselijk recht
Ouderlijk gezag: bevoegdheid - toepasselijk recht
Onderhoudsvorderingen: bevoegdheid - toepasselijk recht - overeenkomsten
Huwelijksvermogensstelsel: bevoegdheid - toepasselijk recht
Buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten