Wijziging echtscheidingsrecht (2007)

Doelstellingen van de wetgever
Recht op echtscheiding - Humanisering an de procedure - Schuldloze echtscheiding - Responsabilisering

Echtscheiding Onherstelbare Ontwrichting (EOO)
Echtscheidingsvormen
Het bewijs van de onherstelbare ontwrichting
Procedure
Voorlopige maatregelen
Deelakkoorden
Onderhoudsuitkering na echtscheiding

Vereffening-verdeling
Datum van ontbinding van het stelsel
Voorafgaande overeenkomsten tot vereffening-verdeling

Echtscheiding op gezamenlijk verzoek
Gedeeltelijk akkoord : artikel 1257 Ger.W. - Globaal akkoord : artikel 1256 Ger.W.