Echtscheiding op grond van onderstelbare ontwrichting (2007)

Gronden tot echtscheiding - Rechtspleging - Onderhoudsuitkering na echtscheiding

Eenzijdige vordering tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
Verzoekschrift op tegenspraak
Gegevensinzameling - Vrijstellingen
Wijzigen van de vordering - Tegenvorderingen
Persoonlijke verschijning
Bewijsrecht - Vaststelling overspel door gerechtsdeurwaarder
Het echtscheidingsvonnis
Hoger beroep en voorziening in cassatie

Gezamenlijke vordering tot echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting
Verzoekschrift
Vrijstellingen inzake gegevensinzameling

Homologatie van akkoorden door de echtscheidingsrechter
Artikel 1256 Ger.W.