De regelingsakte (eot) en de auto

Wijziging van de inschrijving

Men zal in de regelingsakte vermelden dat de wijziging van de inschrijving kan bekomen worden.

Auto

De auto Opel Vectra bouwjaar negentienhonderd negenennegentig, ingeschreven op naam van mevrouw ... onder nummer ..., wordt toebedeeld aan de heer .... Deze auto zal worden ingeschreven op zijn naam.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Publiek recht

Fiscaal recht

Burgerlijk recht

Vennootschapsrecht