Verordening 2201/2003 van 27 november 2003

Bijlage I

Certificaat betreffende beslissingen in huwelijkszaken, bedoeld in artikel 39

1. Lidstaat van oorsprong

2. Gerecht dat of autoriteit die het certificaat afgeeft 2.1. Naam 2.2. Adres 2.3. Tel./fax/e-mail

3. Huwelijk 3.1. Vrouw 3.1.1. Volledige naam 3.1.2. Adres 3.1.3. Geboorteland en -plaats 3.1.4. Geboortedatum 3.2. Man 3.2.1. Volledige naam 3.2.2. Adres 3.2.3. Geboorteland en -plaats 3.2.4. Geboortedatum 3.3. Land, plaats (indien bekend) en datum van het huwelijk 3.3.1. Land van het huwelijk 3.3.2. Plaats van het huwelijk (indien bekend) 3.3.3. Datum van het huwelijk

4. Gerecht dat de beslissing heeft gegeven 4.1. Naam van het gerecht 4.2. Plaats van het gerecht

5. Beslissing 5.1. Datum 5.2. Referentienummer 5.3. Soort beslissing 5.3.1. Echtscheiding 5.3.2. Nietigverklaring van het huwelijk 5.3.3. Scheiding van tafel en bed 5.4. Is de beslissing bij verstek gegeven? 5.4.1. Neen 5.4.2. Ja

6. Namen van de partijen aan wie rechtsbijstand is toegekend

7. Staat tegen de beslissing hoger beroep open volgens de wet van de lidstaat van herkomst? 7.1. Neen 7.2. Ja

8. Datum van het rechtsgevolg in de lidstaat waar de beslissing is gegeven 8.1. Echtscheiding 8.2. Scheiding van tafel en bed

Gedaan te..., ... Handtekening en/of stempel

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht