Kind en echtscheiding

1. Gehuwden die wensen te scheiden bij onderlige toestemming worden door de wet verplicht een regeling te treffen aangaande hun gemeenscahppelijke minderjarige kinderen.

Zie ook: ECHTSCHEIDING - onderhoud en onderhoudsgeld

 

Het kind zal eveneens bij de vader verblijven gedurende de zomervakantie, de eerste helft van de maand juli en de eerste helft van de maand augustus, en gedurende de Kerst- en Paasvakantie, afwisselend de eerste helft en de tweede heft en

Het kind zal bij de vader verblijven om de zeven dagen vanaf vrijdag te zestien uur tot de daarop volgende vrijdag te zestien uur; het kind telkens door de vader bij de moeder af te halen en terug te brengen.

Het kind zal eveneens bij de vader verblijven gedurende de helft van de Kerst-, Paas- en Zomervakantie; de vader zal alsdan het kind afhalen bij de moeder op de eerste dag te tien uur, en bij haar terugbrengen op de laatste dag (dit wil zeggen de achtste respectievelijk de éénendertigste dag) van de periode te twintig uur.

Bij gebrek aan onderling akkoord zal het kind tijdens het jaar met een even jaartal de tweede helft van de Kest-, Paas- en zomervakantie en de herfstvakantie en tijdens het jaar met een oneven jaartal de eerste helft van de vakanties en krokusvakantie bij de vader verblijven.

Alle andere periodes zal het kind bij de moeder verblijven.

 

Het kind zal evenwel bij de moeder in het bevolkingsregister worden ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf; ook zijn wettelijke woonplaats zal daar zijn.