Kind en echtscheiding

1. Een ouder is zijn kind een opvoeding en passende opleiding verschuldigd.

2. Kinderen moeten instaan voor hun ouders.

Zie ook: ECHTSCHEIDING - onderhoud

Volgende bladzijde >>