Belgisch Gerechtelijk Wetboek : Titel 4: Burgerlijke rechtspleging :Boek IV.  Bijzondere rechtsplegingen
Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en beden scheiding van goederen.
Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming
....
Wettekst anno 2006:

Art. 1299. Hoger beroep tegen het vonnis waarbij de echtscheiding is uitgesproken is slechts toegelaten indien het ingesteld wordt door het openbaar ministerie binnen één maand te rekenen van de uitspraak. Het wordt aan beide echtgenoten betekend.

Wetsgeschiedenis