law - divorce - civil procedure

De echtscheiding door onderlinge toestemming

Deze vorm van echtscheiding kan volledig zonder advocaat worden gevoerd in 2009.

Wat men doet is:

- de overeenkomsten opstellen

- de nodige attesten verzamelen (uittreksel huwelijksakte) als dit vereist is

- de echtgenoten moeten het verzoekschrift ondertekenen en indienen op de rechtbank van eerste aanleg