law : divorce : code

Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel VI. - Echtscheiding

Gronden tot echtscheiding: art. 229

Echtscheiding op grond van bepaalde feiten: art. 234-274 (opgheven)

Echtscheidig door onderlinge toestemming:

Art. 275. Onderlinge toestemming van de echtgenoten wordt niet toegestaan, indien één van beiden op het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift bedoeld in artikel 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek minder dan twintig jaar oud is.

Art. 276. Onderlinge toestemming wordt enkel toegestaan indien het huwelijk aangegaan werd ten minste twee jaar vóór het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift bedoeld in artikel 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek.

Gevolgen van echtscheiding: art. 295-304

Scheiding van tafel en bed Art. 308-310, 310bis, 311, 311bis, 311ter, 311quater

Echtscheidingsadvies
In English 

 

Belgisch Gerechtelijk Wetboek anno 2006

Afdeling I. Echtscheiding op grond van bepaalde feiten

Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming

Afdeling III. Scheiding van tafel en bed

Afdeling IV. Omzetting van de scheiding van tafel en bed in echtscheiding

Afdeling V. Scheiding van goederen

 

Belgische Wetboek van internationaal privaatrecht anno 2006

Afdeling 5. - Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed

Recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed

Buitenlandse ontbinding van het huwelijk gegrond op de wil van de man

 Echtscheidingsadvies

2747.com / law / Echtscheidingsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht