law : divorce : code
family law
Titel VI. - Echtscheiding

Hoofdstuk I. - Gronden tot echtscheiding

...
Art. 231. Ieder der echtgenoten kan echtscheiding vorderen op grond van gewelddaden, mishandeling of grove beledigingen door de andere echtgenoot jegens hem gepleegd.