law : divorce : code
family law
Titel VI. - Echtscheiding

Hoofdstuk I. - Gronden tot echtscheiding

...
Art. 233. De onderlinge en volgehouden toestemming van de echtgenoten, uitgedrukt op de wijze die de wet voorschrijft, onder de voorwaarden en na de proeftijden die zij bepaalt, bewijst voldoende dat het samenleven voor hen ondraaglijk is en dat er, te hunnen opzichte, een afdoende grond tot echtscheiding bestaat.

Echtscheidingsadvies