law : divorce : code

Belgisch Wetboek van internationaal privaatrecht

Hoofdstuk III. - De huwelijksrelatie

Afdeling 5. - Huwelijksontbinding en scheiding van tafel en bed

Toepassingsgebied van het recht toepasselijk op de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed

Art. 56 Het recht van toepassing op de echtscheiding en op de scheiding van tafel en bed bepaalt met name:

1° de toelaatbaarheid van de scheiding van tafel en bed;

2° de gronden van en de voorwaarden voor de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed of, in geval van een gezamenlijke vordering, de voorwaarden voor de toestemming, daaronder begrepen de wijze van uitdrukking ervan;

3° de verplichting voor de echtgenoten om een overeenkomst te sluiten over de maatregelen betreffende de persoon, het onderhoud en de goederen van de echtgenoten en van de kinderen waarvoor zij de verantwoordelijkheid hebben;

4° de ontbinding van de huwelijksband of, in geval van scheiding, de afzwakking van die band.

Echtscheidingsadvies 

2747.com / law / Echtscheidingsrecht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht