law : divorce : code

Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Burgerlijke rechtspleging

Bijzondere rechtsplegingen

HOOFDSTUK Xbis. Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en verplichtingen en hun huwelijksvermogensstelsel.

Art. 1253bis, 1253ter, 1253quater, 1253quinquies, 1253sexies, 1253septies, 1253octies

HOOFDSTUK XI. _ Echtscheiding, scheiding van tafel en beden scheiding van goederen.

Eerste afdeling. _ Echtscheiding op grond van bepaalde feiten.

Art. 1254-1260, 1260bis, 1261-1270, 1270bis, 1271-1286, 1286bis

Afdeling II. _ Echtscheiding door onderlinge toestemming.

Art. 1287-1288, 1288bis, 1288ter, 1289, 1289bis, 1289ter, 1290-1304

Afdeling III. _ Scheiding van tafel en bed.

Art. 1305-1308

Afdeling IV. _ Omzetting van de scheiding van tafel en bed in echtscheiding.

Art. 1309-1310

Afdeling V. _ Scheiding van goederen.

Art. 1311-1318

HOOFDSTUK XIbis. Veranderlijkheid van huwelijksvoorwaarden.

Art. 1319, 1319bis

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht