law : divorce : code

Belgisch Gerechtelijk Wetboek

Deel 4. - Burgerlijke rechtspleging - Boek 4. - Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk Xbis. Vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten en verplichtingen en hun huwelijksvermogensstelsel.

Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen.

Afdeling I. Echtscheiding op grond van bepaalde feiten

Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming

Afdeling III. Scheiding van tafel en bed.

Afdeling IV. Omzetting van de scheiding van tafel en bed in echtscheiding.

Afdeling V. Scheiding van goederen.

Echtscheidingsadvies

 

Hoofdstuk XIbis. Veranderlijkheid van huwelijksvoorwaarden.