law - divorce - code

Tot de wijziging van de echtscheidingsprocedure waren er in het Belgisch Burgerlijk Wetboek 2 artikelen die de Echtscheiding met Onderlinge Toestemming (EOT) regelden: namelijk artikel 275 en 276 BW

De wettekst was als volgt:

Echtscheidig door onderlinge toestemming:

Art. 275. Onderlinge toestemming van de echtgenoten wordt niet toegestaan, indien één van beiden op het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift bedoeld in artikel 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek minder dan twintig jaar oud is.

Art. 276. Onderlinge toestemming wordt enkel toegestaan indien het huwelijk aangegaan werd ten minste twee jaar vóór het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift bedoeld in artikel 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek.

Deze twee artikelen in het BW werden dus opgeheven in 2007.

Toch is daarmee de Echtscheiding met Onderlinge Toestemming niet verdwenen uit het recht. We vinden deze manier van uit de echt scheiden nog terug in het Belgische Gerechetlijke Wetboek, bij de bijzondere rechtsplegingen. Echtscheiding door Onderlinge Toesetmming


De EOT light
Een van de gedachten van de wetswijziging inzake de echtscheiding van 2007, was om slechts 1 enkele procedure te voorzien. Maar dit is er niet van gekomen. Daarom bestaan na de wetswijziging nog steeds de 2 verschillende procedures. Toch heeft men in de vernieuwde procedure (die waar er een echtscheiding is op grond van feiten) een mogelijkheid ingevoerd tot het sluiten van akkoorden. Daarmee bestaat in feite binnen de procedure waar op grond van feiten worden gescheiden een mogelijkheid om uiteindelijk toch bij onderling akkoord te scheiden. Men kan hier spreken van een EOT light. Interessant is hier de mogelijkheid om geen twee keer voor de rechter te hoeven verschijnen.