law - divorce - code


Artikel 276 Belgisch Burgerlijk Wetboek

Opgeheven bij art. 4, 5° W. 27 april 2007 (B.S., 7 juni 2007), met ingang van 1 september 2007 (art. 44).

Voorgeschiedenis
   Vervangen bij art. 23 W. 20 mei 1997 (B.S., 27 juni 1997).