law - divorce - code

Hoofdstuk I. - Gronden tot echtscheiding

Art. 229

Art. 230. <Hersteld bij W 2007-04-27/00, art. 3, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

De echtgenoten kunnen ook door onderlinge toestemming uit de echt scheiden volgens de voorwaarden die vastgesteld zijn in deel IV, boek IV, hoofdstuk XI, afdeling 2, van het Gerechtelijk Wetboek.

Art. 231. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 4, 1°, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

Art. 232. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 4, 2°, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>

Art. 233. (Opgeheven) <W 2007-04-27/00, art. 4, 3°, 034; Inwerkingtreding : 01-09-2007>