De echtscheiding door onderlinge toestemming

De toestemming van de echtgenoten en de voorafgaande voorwaarden

De facultatieve boedelbeschrijving

De overeenkomst over de wederzijdse rechten

De familierechtelijke overeenkomst

De procedure

De gevolgen van de echtscheiding

Internationaal privaatrechtelijke aspecten

By www.2747.com / law / Belgie

 

 

Onderlinge overeenstemming en de echtscheiding

De eenvoudigste manier om uit de echt te scheiden is bij onderlinge overeenstemming. Men moet daarvoor wel 2 jaar gehuwd zijn geweest .

Maar ook wanneer beide partners het oneens met elkaar zijn, om uit de echt te scheiden, is het mogelijk uit de echt te scheiden. Immers twee jaar feitelijke scheiding volstaat om uit de echt te scheiden en niemand zal gedwongen worden om te blijven samen wonen, als dat onmogelijk of niet gewenst is.

Overspel, geweld en grove beledigingen zijn ook redenen om uit de echt te scheiden. De bedrogen, aangevallen of beledigde echtgenoot kan tegen de wil van de bedriegende, gewelddadige of beledigende echtgenoot in een echtscheding vorderen voor de rechtbank. Deze echtscheidng zal doorgaan zonder onderlinge toestemming, en de bedriegende, gewelddadige of beledigende echtgenoot wortdt beschouwd als de schuldige echtgenoot, waardoor hij kan veroordeeld worden tot het betalen van een onderhoudsgeld.

De rechtbank kan de echtscheding reeds uitspreken, maar voor de vermogensrechtelijke afhandeling kan er nog jaren verder geprocedeerd worden. De rechtbank zal de een notaris aanstellen om het vermogen van de echtgenoten uit elkaar te halen.

1. Voor minder dan 1.000 euro kan men uit de echt scheiden

2. Men moet minstens 2 jaar gehuwd zijn geweest om bij onderlinge toestemming uit de echt te scheiden