Het is soms mogelijk voor minder dan 1.000 euro uit de echt te scheiden

1. Men kan echtscheiden bij onderlinge toestemming

2. De echtgenoten dienen dan een notaris of een advokaat een overeenkomst tussen hen te laten opstellen

3. De echtgenoten kunnen niet zelf onderling bepalen dat zij uit de echt zijn gescheiden, ook al stemmen ze overeen over de echtscheding

4. De echtgenoten zullen tweemaal moeten verschijnen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg

5. Bij vonnis wordt de EOT uitgesproken door de voorzitter

6. De griffie van de rechtbank draagt zorg voor de mededeling van het vonnis aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats waar het huwelijk werd voltrokken

7. Deze Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zal op de kant van de huwelijksakte melding maken van de het echtscheidingsvonnis.

8. Bij het afleveren van uittreksels uit de huwelijksakte zal eveneens melding worden gemaakt van het echtschedingsvonnis.

Dit is de vlotste en goedkoopste weg om uit de echt te scheiden. Voor minder dan 1.000 euro kan het geregeld worden.

Volgende bladzijde >>