Pas na 2 jaar gehuwd te zijn kan men uit de echt scheiden met onderlinge toestemming

Onderlinge toestemming wordt enkel toegestaan indien het huwelijk aangegaan werd ten minste twee jaar vůůr het ogenblik van de neerlegging van het verzoekschrift bedoeld in artikel 1288bis van het Gerechtelijk Wetboek.

Na 1 jaar en 9 maanden kan men al wel de procedure opstarten bij de notaris. De termijn van 2 jaar word immers gerekend vanaf de neerlegging van het verzoekschrift tot eot bij de rechtbank.