Persoonlijk contact ingeval van echtscheiding

Het persoonlijk contact met de minderjarige kinderen

In de regelinsgakte moet het recht op persoonlijk contact met de minderjarige kinderen worden geregeld. Het Parket zal nazien of de echtgenoten een goede regeling zijn overeengekomen. Anno 2005 werd volgende regeling aanvaard op de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen.

 

2747.com / law / divorce / contact

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht