Recente ontwikkelingen inzake echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2005

De vermogensrechtelijke overeenkomst
Vorm
Inhoud:
1. Facultatief karakter van de boedelbeschrijving
2. Het lot van de activa en passiva die niet opgenomen werden in de vermogensrechtelijke overeenkomst

Familierechtelijke overeenkomst
Vorm
Inhoud:
1. Onderhoudsgelden ten aanzien van de kinderen
2. Homologatie van wijzigingen inzake de regeling over de kinderen
3. Uitkering tussen echtgenoten

Toepasselijkheid van de algemene regels van het verbintenissenrecht


Verzoening van de partijen tussen de uitspraak van de eot en het in kracht van gewijsde treden van het vonnis