Recente ontwikkelingen inzake echtscheiding door onderlinge toestemming

Onderhoudsgelden ten aanzien van de kinderen

1. Het onderscheid obligation - contributio


2. Buitengewone kosten: voorzien van een goede regeling inzake soort, verdeelsleutel en herzieningsfactoren


3. De herziening van de onderhoudsbijdrage voor de kinderen
Artikel 1288 Gerechtelijk Wetboek
a. 'Nieuwe' omstandigheden
b. Onafhankelijk van de wil van de ouders
c. Het invoegen van een herzieningsclausule en het belang van de kinderen