Recente ontwikkelingen inzake echtscheiding door onderlinge toestemming

Onderhoudsgelden ten aanzien van kinderen

Het invoegen van een herzieningsclausule en het belang van de kinderen

Herzieningsclausules

Herzieningsclausules vermijden dat men naar de rechter moeten gaan om een wijziging van de onderhoudsbijdrage te bekomen:
Clausule inzake 'buitengewone kosten'
Men kan stellen dat alle buitengewone kosten zoals heelkundige ingrepen, schoolreizen, ... op een andere wijze zullen verdeeld worden tussen de ouders dan de gewone kosten.
Trapsgewijze bijdrage
Men kan op een aantal scharnierleeftijden of -momenten in het leven van het kind zoals het meerderjarig worden, het behalen van een diploma of het beginnen werken een aangepaste berekening van het onderhoudsgeld voorzien.

Het belang van het kind

De regeling van de onderhoudsbijdrage voor het kind maakt deel uit van een globaal akkoord tussen de ouders over de echtscheiding. Toch kan het belang van het kind vereisen dat de bijdrageregeling tussen de ouders gewijzigd wordt. Een ouder mag echter geen misbruik maken van het belang van het kind en de gewijzigde situatie om zijn eigen bijdrageplicht te kunnen verminderen.