Recht in Belgie - Echtscheiding - Kostprijs

RECHT: Hoeveel kost een echtscheiding?

In 2005 zal de notaris ongeveer 800 euro aanrekenen voor een eenvoudige echtscheidng met onderlinge toestemming, waarbij er geen onroerende goederen moeten verdeeld worden. Als er geen onroerende goederen moeten wijzigen van eigenaar, is dit de totale kostprijs van de echtscheiding in 2005.

Indien er onroerende goederen van eigenaar moeten veranderen, zal men beroep moeten doen op een notaris in 2005. Die zal volgende extra kosten aanrekenen voor de overdracht van het onroerend goed:

- ERELOON In 2005 wordt op de overdracht van onroerende goederen tussen echtgenoten het ereloon op verkoop aangerekend, doch slechts op de waarde van de overdracht.

- FMA (Forfaitair Minimum Aktekosten) Bovendien moet men bij de overdracht van een goederend goed extra aktekosten betalen omdat de akte moet worden overgeschreven, er een hypothecaire staat nodig is, evenals een uittreksel uit de kadastrale legger, enz. De notaris moet zorgen voor al deze formaliteiten en rekent hiervoor een kostprijs aan. Dat wordt gedaan door middel van een forfait. Hier kan men op een forfait rekenen van 450 euro in 2005.

- REGISTRATIERECHTEN Bovendien zullen er bij de overdarcht van (aandelen in) onroerend goed registratierechten verschuldigd zijn. Die bedragen 1% van de totale waarde van het onroerend goed dat wordt overgedragen indien de onverdeeldheid ophoud in 2005.

Parijen kunnen vrij overeenkomen wie de kosten zal dragen. In 2005 wordt meestal gekozen om 800 euro helft helft te verdelen. De kosten voor de overdracht van het onroerend goed worden meestal ten laste gelegd van de partij die het onroerend goed overneemt.

Law in Belgium - Divorce - Cost

by www.2747.com - international law forum - contact