Belgisch Gerechtelijk Wetboek
Deel 4. - Burgerlijke rechtspleging - Boek 4. - Bijzondere rechtsplegingen

Hoofdstuk XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen.

Afdeling I - De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting

Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming

Afdeling III. Scheiding van tafel en bed.

Afdeling V. Scheiding van goederen.

Wetsgeschiedenis

In English