divorce - court

Een echtscheidingsprocedure

Geboorteakte

Men moet een uittreksel van de ambtenaar van de Burgerlijke stand afgeven. De wet zegt nergens hoe oud dat uittreksel mag zijn. (Men kan dit nazien in artikel 1254 Ger.W.)

Men moet zeker een uittreksel uit de geboorteakte van beide echtgenoten afgeven.