divorce - court

Een echtscheidingsprocedure

Huwelijksakte

De wet vereist dat men een uittreksel uit de huwelijksakte afgeeft. De wet zegt nergens hoe oud dit uittreksel mag zijn. (Men kan dit nazien in artikel 1254 Ger.W.)

Bovendien, voorziet de wet in een vrijstelling. Vereist daarvoor is dat het om een Belgische huwelijksakte gaat. (Men kan dit nazien in artikel 1254 paragraaf 2 Ger. W.)