divorce - court

Een echtscheidingsprocedure

Bewijs van woonst

Het is in principe niet meer nodig een bewijs van woonst aan de rechtbank te geven.

Dit is zo wanneer de rechtbank U kan terugvinden in het Rijksregister. Voor de meeste mensen is dit het geval.

Dus zeker als U een Belgische identiteistkaart hebt en een rijksregisternummer en al jaren in België woont dan hoeft U aan de rechtbank in het kader van uw echtscheiding geen enkel bewijs meer te leveren van woonst. Dankzij het feit dat het Rijksregister thans consulteerbaar is door de rechtbank, kan zij rechtstreeks alle nodige informatie inwinnen over waar U woonde.

De echtscheidingswet werd in 2007 op dit punt gewijzigd. Men kan het nalezen in paragraaf 2 van artikel 1254 van het Belgisch Gerechtelijk wetboek. Dat zegt onder andere "De griffier van de rechtbank controleert in dat geval de identiteitsgegevens aan de hand van het Rijksregister en voegt een uittreksel uit het Rijksregister bij het dossier. "


Dit is echter een vrijstelling. In principe moet U deze gegevens dus wel bezorgen aan de rechtbank. Dus indien iemand in het buiteland woont, zal men dus wel deze gegevens aan de rechtbank moeten bezorgen.

Als de wet u sinds 2007 ervan VRIJSTELT bepaalde stukken aan de rechtbank over te maken. Waarom zou je dat dan nog doen??? Echt zeker niet nodig.

Anders is het voor de woonst van een man die in het buitenland woont. Die gegevens kan de rechtbank van hier niet nagaan. Ze hebben niet alles van alle 6 miljard mensen in het Belgisch Rijksregister. Maar de Belgen die hier wonen staan er zeker allemaal in.

De wettekst:
"Bij de gedinginleidende akte dienen voor ieder van de echtgenoten en de eventuele kinderen, hiervoor opgesomd, door de verzoekende partij te worden toegevoegd :

een bewijs van identiteit, van nationaliteit en van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister; "
 
 
Dus (stel dat een Belgische vrouw in België een echtscheiding vordert tegen haar Franse man die in Frankrijk woont):
 
voor ieder van de echtgenoten: dus ook voor de man (voor de vrouw is er vrijstelling)
 
door de verzoekende partij: dus het is mevrouw die de echtscheiding verzoekt aan de rechtbank, dus het is mevrouw die moet zorgen voor deze gegevens.
 
Het gaat om volgende bewijzen:
 
- identiteit
- nationaliteit
- inschrijving in een register (bevolkingsregister)
 
Nu: man woont in Frankrijk. Dus moeten deze gegevens in Frankrijk worden opgevraagd. Kan best de gemeente of stad van de woonplaats van de man opgebeld worden. Telefoonnummer kan via internet opgezocht worden via de officiële website van de stad of gemeente.