divorce - court

Een echtscheidingsprocedure

Zitting

De zitting is de dag dat de rechter de zaak zal behandelen op zijn rechtbank van eerste aanleg.

De vraag is dan of men persoonlijk moet aanwezig zijn.

In het algemeen is het zo dat advocaten volmacht hebben.

De vraag is dan of men voor een echtscheiding beroep kan doen op een advocaat. Het antwoord daarop is helaas dat het alleen mag in uitzonderlijke gevallen.

Men kan zich in alle gevallen wel laten bijstaan door een advocaat, maar de wet vereist uitdrukkelijk de persoonlijke verschijning, althans van de eisende partij.

Beide partijen moeten verschijnen als zij samen de echtscheiding verzoeken.

(Men kan hierover pargraaf 6 van artikel 1255 Ger. W. nalezen.)