divorce - court

Een echtscheidingsprocedure

Zitting

De zitting is de dag dat de rechter de zaak zal behandelen op zijn rechtbank van eerste aanleg.

Men moet daar persoonlijk aanwezig zijn. De wet vereist dit uitdrukkelijk:

Artikel 1255 Ger. W. anno 2009:
§ 6. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden is de persoonlijke verschijning van de partijen vereist in geval van een gezamenlijke vordering gebaseerd op artikel 229, § 2 van het Burgerlijk Wetboek, in de andere gevallen is de persoonlijke verschijning van de verzoekende partij vereist.