De rechtbank van eerste aanleg

1. Ingeval van echtscheiding bij onderlinge toestemming moeten de echtgenoten voor de rechter verschijnen om hun toestemming te bevestigen.

2. In zeer uitzonderlijke gevallen kan men bij volmacht vertegenwoordigd zijn op deze verschijning voor de rechtbank.

3.

Zie ook: ECHTSCHEIDING - rechter