De relevante aanknopingsfactoren en het daaruit voortvloeiend toepasselijk recht inzake verdeling van de goederen bij echtscheiding door onderlinge toestemming

In principe bepaalt het op het huwelijksvermogen toepasselijk recht ook de verdeling van de goederen.
Artikel 53 WIPR

Over de verdeling van de goederen sluiten partijen bij een echtscheiding door onderlinge toestemming anno 2006 een dading af. Inzake overeenkomsten van dading kan men een rechtskeuze doen. De Lex contractus beheerst dan de verdeling van de goederen en niet het huwelijksvermogensrecht.
Artikel 98 WIPR

1. Rechtskeuze
Volgens welk recht de goederen zullen verdeeld worden tussen de echtgenoten, kan door een rechtskeuze bepaald worden in de echtscheiding bij onderlinge toestemming.

2. Vele aanknopingsfactoren mogelijk
Indien de echtgenoten geen rechtskeuze hebben gedaan, zal men artikel 53 WIPR toepassen:
Omdat het wetboek van internationaal privaatrecht inzake verwijzingsregels voor huwelijksvermogensrecht niet van toepassing is voor de huwelijken die reeds waren gesloten voor de inwerkingtreding ervan, zal men nog rekening moeten houden met vele mogelijke aanknopingsfactoren om te bepalen welk recht van toepassing is op het vermogen van de echtgenoten.


Op te merken valt dat het recht van toepassing op de verdeling van de goederen niet hetzelfde hoeft te zijn als het recht van toepassing op de echtscheiding.