Gevolgen van de echtscheiding

Ten aanzien van derden

Ten aanzien van derden zijn echtgeoten anno 2006 pas echt gescheiden vanaf de overschrijving van de echtscheiding in de registers van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij kunnen dit bewijzen ten aanzien van derden (bijvoorbeeld een bank) door een uittreksel van hun huwelijksakte waarop vermelding van de echtscheiding zal zijn gemaakt.

Tussen de echtgenoten onderling

- Ingeval van een vechtscheiding, zijn de vermogensrechtelijk verhoudingen tussen de echtgenoten verdacht te noemen vanaf de dag waarop de eerste vordering is ingesteld. In artikel 1278 Gerechtelijk Wetboek vinden we dit terug anno 2006.

- In datzelfde artikel 1278 Gerechtelijke wetboek vinden we de regeling terug wat betreft de gevolgen van de echtscheiding tussen de echtgenoten onderling ten aanzien van hun persoon: zodra het vonnis of arrest dat hun echtscheiding uitspreekt in kracht van gewijsde is gegaan, heeft de echtscheiding definitief gevolgen ten aanzien van de persoon van de echtgenoten tussen hen onderling.

 

- In een echtscheiding met onderlinge toestemming kunnen de echtgoten een vergelijk treffen. Vandaar dat de rechtsleer anno 2006 aanneemt dat in de regelingsakte vrij kan overeengekomen worden vanaf wanneer de echtscheiding gevlogen zal hebben tussen de echtgenoten ten aanzien van hun vermogenrechten.

2747.com / law /

contact

Notarieel recht Echtscheidingsrecht