de voornaamste gezinswoning

eye.gif (4900 bytes)

Hier wonen de echtgenoten samen. Dit is een van de verplichtingen die voortkomen uit het huwelijk.

Ruzie

Wanneer echtgenoten teveel ruzie maken en dit tot zware problemen leidt die zij zelf niet meer kunnen oplossen, kan de Vrederechter voor hen beslissen. Zo kan hij bijvoorbeeld beslissen wie in de voornaamste gezinswoning mag blijven wonen en wie ergens anders moet gaan wonen.