Echtscheiding en bijdrage in het levensonderhoud

Onderlinge bijdrage voor gemeenschappelijke kinderen

Bij echtscheiding met onderlinge toestemming moeten de ouders anno 2006 in de regelingsakte de bijdrage regelen die zij ieder zullen doen tijdens en na de echtscheiding in verband met het levensonderhoud, de opvoeding en passende opleding van hun gemeenschappelijke kinderen. (1994)

Er zijn vele mogelijkheden in dit verband. De clausules die men gebruikt zullen anno 2006 wel door de rechtbank moeten worden goedgekeurd. Enkele voorbeelden van regelingen die goedkeuring gekregen hebben op de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen: 1998, 2000, 2005.

 

Onderhoudsgeld tussen de echtgenoten onderling

Ook betreffende het onderhoudsgeld tussen de echtgenoten moeten een regeling worden vermeld in de regelingsakte anno 2006.

ONDERHOUDSUITKERING DOOR DE ENE ECHTGENOOT AAN DE ANDERE TE BETALEN

Noch tijdens de proefperiode noch na het definitief worden van de echtscheiding is er tussen partijen enig onderhoudsgeld verschuldigd.

 

2747.com / law / divorce / financial contribution

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht