schenking
Titel VI. - Echtscheiding

Hoofdstuk IV. - Gevolgen van echtscheiding

Art. 299. Behalve in geval van onderlinge toestemming verliest de echtgenoot tegen wie de echtscheiding, op welke grond ook, is toegestaan, alle voordelen die de andere echtgenoot hem, hetzij bij hun huwelijkscontract, hetzij sinds het aangaan van het huwelijk, verleend heeft.

Rechtsleer - Wetsgeschiedenis