schenking
Titel VI. - Echtscheiding

Hoofdstuk IV. - Gevolgen van echtscheiding

Art. 299. Behalve in geval van onderlinge toestemming verliest de echtgenoot tegen wie de echtscheiding, op welke grond ook, is toegestaan, alle voordelen die de andere echtgenoot hem, hetzij bij hun huwelijkscontract, hetzij sinds het aangaan van het huwelijk, verleend heeft.


Wetsgeschiedenis

De tekst van artikel 299 Belgisch Burgerlijk Wetboek zoals hierboven weergegeven is 2 eeuwen lang ongewijzigd gebleven, tot hij in 2007 werd aangepast ingevolge de hervorming van het echtscheidingsrecht.

Daarbij werd in 2007 artikel 300 opgeheven.