schenking
Titel VI. - Echtscheiding

Hoofdstuk IV. - Gevolgen van echtscheiding

Art. 299.

Art. 300. De echtgenoot die de echtscheiding verkregen heeft, behoudt de voordelen hem door de andere echtgenoot verleend, al waren die wederkerig bedongen en al heeft geen wederkerigheid plaats.

In 2007 werd artikel 300 opgeheven.