family law
Titel VI. - Echtscheiding

Hoofdstuk IV. - Gevolgen van echtscheiding

Artikel 299 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2007:

Behoudens overeenkomst in tegenovergestelde zin verliezen de echtgenoten alle voordelen die ze elkaar bij huwelijksovereenkomst en sinds het aangaan van het huwelijk hebben toegekend.

Wetsgeschiedenis

In 2007 werd artikel 299 gewijzigd. Voordien was de wettekst als volgt.