Verdeling van de belastingvrije som

Wanneer beide ouders evenveel verdienen en het kind bij beide ouders evenveel verblijft en er geen onderhoudsgeld voor het kind wordt betaald, kan men in de echtscheidingsovereenkomst opnemen dat men de belastingvrije som tussen beide ouders gelijk zal verdelen.
In andere gevallen zal deze verdeling na echtscheiding meestal meer kosten in de inkomstenbelasting.

Verdeling van de belastingvrije som tussen de ouders
Ouders die alles gelijk verdelen inzake hun kinderen, kunnen ervoor opteren om ook de belastingvrije som gelijk te verdelen. Artikel 132bis WIB regelt deze materie.

Onderhoudsgeld voor een kind
Wanneer er onderhoudsgeld wordt betaald moet men rekening houden met artikel 104, 1° WIB dat de aftrekbaarheid van onderhoudsgelden beperkt tot kinderen die geen deel uitmaken van zijn gezin.

Door een kind evenveel bij ieder van de ouders te laten verblijven en samen het ouderlijk gezag uit te oefenen, maakt een kind deel uit van twee gezinnen, en aldus verhindert men de aftrekbaarheid van het onderhoudsgeld.

Wanneer er onderhoudsgeld betaald wordt is het fiscaal interessant om het kind geen deel te laten uitmaken van het gezin van diegene die er onderhoudsgeld voor betaalt.


e-notaris.be
Echtscheiding 2007 : topics - dialogen - clausules