Echtscheiding en indexatie

Indexatie van de onderhoudsuitkering voor de kinderen

2005

Het onderhoud van de kinderen moet geregeld worden in een regelingsakte indien de echtgenoten met onderlinge toestemming uit de echt wensen te scheiden.

Indexcijfers kan men terugvinden op de website van het Ministerie van Economische zaken: www.belgium.be, http://mineco.fgov.be

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht