De relevante aanknopingsfactoren en het daaruit voortvloeiend toepasselijk recht inzake echtscheiding door onderlinge toestemming


Artikel 55 W. IPR

1. Gewone verblijfplaats


2. Gemeenschappelijke nationaliteit


3. Rechtskeuze
Partijen verklaren hierbij rechtskeuze te doen conform artikel 55 par. 2 van het WIPR en kiezen ervoor om de echtscheiding af te handelen volgens de modaliteiten van het Belgische recht.

4. Belgisch recht


Op te merken valt dat waar inzake gronden en vorm tot echtscheiding de echtgenoten het toepasselijk recht kunnen kiezen, deze rechtskeuze uitgeloten is inzake ouderlijk gezag.