Artikel 55 Wetboek Internationaal privaatrecht

Rechtsleer

2005 : Internationale echtscheidingen met onderlinge toestemming