law - divorce - inventory

Volgende tekts kan worden opgenomen in een overeenkomst echtscheiding bij onderlinge toestemming:

INVENTARIS
Partijen verklaren mekaar omstandig ingelicht te hebben over hun roerende en onroerende
gemeenschapsgoederen
(bij scheiding van goederen: van hun onverdeelde goederen),
en alle lopende schulden, vergoedingen en overeenkomsten waaromtrent een regeling door artikel 1287 Gerechtelijk Wetboek. is vereist.
Zij bevestigen volledig op de hoogte te zijn van hetgeen ieder van hen in zijn of haar bezit heeft, van hetgeen ieder van hen gehouden is, voor zover beiden daarop aanspraken kunnen hebben of beiden daartoe gehouden kunnen zijn. Bijgevolg bevestigen zij daaromtrent geen inventaris te wensen.

ROERENDE GOEDEREN
Inboedel
De lichamelijke roerende goederen zijn tussen partijen feitelijk reeds verdeeld en aan ieder
van hen wordt toegedeeld hetgeen thans in zijn of haar bezit is.