De echtscheiding en de rechter

1. Ingeval van zware onenigheid tussen de echtgenoten is de Vrederechter bevoegd om dringende voorlopige maatregelen te bevelen.

Zie ook: ECHTSCHEIDING - rechtbank