Dringende en voorlopige maatregelen bevolen door de Vrederechter in het kader van zware echtelijke moeilijkheden

Deze maatregelen zijn slechts voorlopig. Ze kunnen niet blijvend een echtscheiding organiseren.

De Vrederechter kan een afzonderlijke woonst bevelen en een onderhoudsgeld regelen. Een eventuele definitieve regeling van de echtscheding moet reregeld worden door de rechtbank van eerste aanleg.

Volgende bladzijde >>